TIBOR MICHALKO

OBJAVIL SOM A OSVOJIL SI NEKONEČNÚ SILU UZDRAVENIA.

Life Coach a Šaman"

V mojom príbehu, medicína nie je len o vedomostiach a odborných zručnostiach, ale o srdciach, ktoré sa uzdravujú. Pochádzam z rodiny, kde boli medicínske zásahy viac než len povolaním, boli poslaním - poslaním zdieľať liečbu a nádej s tými, ktorí ju najviac potrebujú.

​Môj otec, onko-urológ, bol mojím prvým učiteľom v lekárskej praxi a mojím neustálym inšpirátorom. Pamätám si, keď mi opísal dvoch pacientov s rovnakou diagnózou, ktorých vtej dobe liečil. Počul som v jeho hlasoch zmiešanú radosť a hlboký smútok. Jeden pacient, sa vrátil domov zdravý, no druhý, napriek otcovým najlepším úsiliam, zomrel. A pamätám si ako otec si nevedel rady s myšienkou, prečo? Veď urobil to isté v oboch prípadoch a výsledok bol rozporuplný. Táto skúsenosť ma zasiahla a zanechala vo mne hlbokú stopu. V tom okamihu som si uvedomil, že medicína nie je len o technických zručnostiach, ale aj o ľudskosti a nepredvídateľnej prirodzenosti života. A povedal som si, že keď budem veľký, urobím všetko preto, aby moji pacienti nezomierali.

Aj keď ja nie som lekár, tieto skúsenosti a hodnoty ma formovali a viedli v mojom živote. Moja matka síce nebola lekárka, ale jej jednoduchá múdrosť a láska k ľuďom formovali moju etickú súčasť medicínskej praxe. Učila ma byť slušným, priateľským a vždy sa snažiť priniesť radosť a úsmev na tvár druhých.

V mojom srdci sa uchytilo poslanie - poslanie, ktoré nie je len o uzdravení tela, ale aj o uzdravení sŕdc a duší. Mojím cieľom je nielen zachraňovať životy, ale aj prispievať k lepšiemu životu a naplneniu tých, ktorí ma obklopujú.

Veľkou zmenou vnímania v mojom živote bol môj 19. rok, keď som podstúpil operáciu na urologickej klinike v Košiciach, kde bol môj otec primárom. Počas tejto operácie, keď mi na chvíľu prestalo búchať srdce, som zažil svoj prvý mimotelový zážitok. Táto skúsenosť ma veľmi poznačila, pretože veci, ktoré som predtým považoval za dôležité, sa mi zdali nepodstatné. Vtedy som študoval na vysokej škole strojníckej a neskôr na vysokej škole ekonomickej. Už vtedy som vnímal témy, ktoré sme študovali, ako zastaralé v porovnaní s novými poznatkami a perspektívami, ktoré som neskôr objavil v oblasti kvantovej mechaniky a kvantovej teórie vedomia.

Po ukončení štúdia na vysokých školách som sa pustil do podnikania. Moje cesty ma viedli striedavo do Košíc, Bratislavy, Prahy, Saint Tropez a Londýna, miest, ktoré sa stali scénami môjho podnikateľského dobrodružstva.

Bol som obchodníkom v bankovníctve, kde som nielen využíval služby bánk, ale aj ponúkal svoje znalosti a skúsenosti bankovým domom, ale hlavne sa stretával a som komunikoval s mnohými výnimočnými ľuďmi.

Nasledovala 12 ročná éra, keď som viedol vlastnú výrobnú spoločnosť, kde som riadil 115 oddaných duší vo výrobnom procese. Aktívne som riešil problémy českých a slovenských podnikateľov ako krízový manažér. Obchodoval som so stavebnými materiálmi a riadil som vlastnú stavebnú spoločnosť.

Moje cesty prinášali stretávania s nezvyčajnými ľuďmi v rozličných štruktúrach a odvetviach. Bolo mi dané dodať im energiu a byť oporou.

Najťažším momentom bol rok 2004, keď mi zomrel môj otec, a nasledujúci rok som prežil ako bez duše. Znepokojivé skúsenosti ma priviedli k zváženiu svojej existencie. Moje sebavedomie sa zrútilo na nulu a zúfalstvo sa zmocnilo mojej bytosti.

V roku 2003 som vstúpil do zväzku manželstva, v ktorom som prežil 16 rokov. Tieto roky boli pre mňa obdobím nesmierneho poznávania partnerského života a osobného rastu. V roku 2007 nám daroval osud narodenie syna, čo otvorilo nové dimenzie v mojom srdci a mysli. S manželkou som prežíval radostné i náročné chvíle, no napriek mojim snahám o rodinnú harmóniu som niekedy cítil únavu a vyčerpanie.

Pri pohľade na môjho malého syna som si uvedomil, že moje úsilie o pomoc a porozumenie ľuďom mimo domova nevyvážilo moju neprítomnosť a zanechanie našich vlastných blízkych v živote. Táto introspekcia ma priviedla k hĺbkovému zhodnoteniu mojich hodnôt a životného smerovania.

​Vo svojich 38 rokoch som prežil druhý mimotelový zážitok, ktorý úplne preformuloval moje vnímanie sveta a mojej vlastnej bytosti. Začal som vnímať ľudskú bytosť ako trojjedinnú entitu, kde harmonizácia tela, mysle a ducha je kľúčom k skutočnej plnosti a šťastiu. Hlboké štúdium epigenetiky, kvantovej fyziky a múdrosti starovekých filozofov mi otvorilo nové perspektívy a pochopenie zmyslu života.

Moje životné skúsenosti mi otvorili cestu k pochopeniu podstaty seba samého a univerzálnej pravdy. S hlbokým pohľadom na interakciu mysle a tela a ich vplyv na ľudské vedomie som objavil, ako vnútorný svet formuje naše vonkajšie prostredie. Vierou v moc našej podvedomej mysle som dospel k presvedčeniu, že zmena v našom vnútornom svete môže viesť k transformácii nášho života.
Som presvedčený, že v našom vlastnom vnútri tkvie kľúč k pozitívnej zmene. Každý z nás má silu premeniť svoju realitu a žiť plným a zmysluplným životom. Je to o neustálom hľadaní, pochopení a prijatí seba samého a svojho miesta vo svete.
​Verím, že cesta ku skutočnej transformácii začína v hĺbkach našej bytosti a pokračuje prostredníctvom poznania a sebadisciplíny. Moje úsilie je preto venované podpore ľudí v ich ceste k sebapoznaniu a osobnému rozvoju. Nech je táto cesta pre každého z nás plná múdrosti, vnímavosti a nespočetných možností.

Prijmem len 10 klientov v tomto mesiaci ! Získajte svoje miesto, aby ste zabezpečili, osobnú terapiu so mňou.

Zarezervujte si konzultáciu a získajte bezplatnú 1-na-1 online terapeutickú reláciu.

Zadajte svoje meno, číslo a e-mail. Budem vás kontaktovať do 2 dní, aby sme začali vašu konzultáciu o Osobnej Terapií

​Dostante svoj život na ďalšiu úroveň s mojím neuveriteľným vhľadom a technikami. Môj cieľ je pomôcť vám pristupovať k vašim problémom alebo stresu tak, aby ste po 1 mesiaci boli oslobodení od tohto tlaku a mohli a ísť plnou parou vpred.

Select Product

Online Coaching KonzultáciaKonzultácia na Online Coaching
€45.00

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým

Checkout as guest
Select Product

Online Coaching KonzultáciaKonzultácia na Online Coaching
€45.00
Requires address configuration
New Shipping Address
Billing Information

Requires address configuration
New Billing Address
Payment Information

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým

Checkout as guest
Select Product

Online Coaching KonzultáciaKonzultácia na Online Coaching
€45.00
Requires address configuration
New Shipping Address
Billing Information

Requires address configuration
New Billing Address
Payment Information

Summary

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým

Checkout as guest
Select Product

Online Coaching KonzultáciaKonzultácia na Online Coaching
€45.00
Requires address configuration
New Shipping Address

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým

1
Osobné Informácie
Osobné Informácie

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým

2
Platba
Platobné Informácie
Platba
Select Product

Online Coaching KonzultáciaKonzultácia na Online Coaching
€45.00
Billing Information

Payment Information

Summary

We Recognize You !

To prefill your information, enter the code we sent to your

You must wait 30 seconds before requesting another code.

Spracovávanie PlatbyNeopúšťajte túto stránku!

Order

Items

Payment Method

Summary

Total

Copyright 2024 - WERBEA.COM S.R.O - All Rights Reserved