TIBOR MICHALKO

ODOMKNITE TAJOMSTVÁ TRVALÝCH VZŤAHOV:
Premeníte svoje vzťahy teraz s naším kurzom

Môj nový produkt DOKONALÝ VZŤAH, predstavuje sériu 6 nahrávok, zameraných na transformáciu a odblokáciu podvedomých prekážok v oblasti vzťahov a medziľudských interakcií.

Každá nahrávka je dôkladne navrhnutá na odstránenie blokov a podporu pozitívnych zmien v mysli a vzťahoch klientov.

Tieto nahrávky tvoria komplexný program, ktorý využíva kombináciu NLP techník, dýchacích cvičení a meditácie s cieľom skvalitniť a vytvoriť zdravé vzťahy.

Poslucháči budú sprevádzaní sériou postupných krokov, ktoré majú za cieľ posilniť ich schopnosti komunikovať, porozumieť a budovať trvalé vzťahy.

​Tento inovatívny produkt ponúka komplexný prístup k osobnému rozvoju v oblasti medziľudských vzťahov, umožňujúc klientom dosiahnuť hlboké a trvalé pozitívne zmeny.

Vyberte produkt

DOKONALÝ VZŤAHPlný prístup ku kurzu 'DOKONALÝ VZŤAH' - Časti 1-6
€149.00 / month
DOKONALÝ VZŤAH Poloviční Prístup Prístup Len Ku Častiam DOKONALÝ VZŤAH 1-3
€99.00 / month

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým.

Checkout as guest
Vyberte produkt

DOKONALÝ VZŤAHPlný prístup ku kurzu 'DOKONALÝ VZŤAH' - Časti 1-6
€149.00 / month
DOKONALÝ VZŤAH Poloviční Prístup Prístup Len Ku Častiam DOKONALÝ VZŤAH 1-3
€99.00 / month
Requires address configuration
New Shipping Address
Billing Information

Requires address configuration
New Billing Address
Payment Information

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým.

Checkout as guest
Vyberte produkt

DOKONALÝ VZŤAHPlný prístup ku kurzu 'DOKONALÝ VZŤAH' - Časti 1-6
€149.00 / month
DOKONALÝ VZŤAH Poloviční Prístup Prístup Len Ku Častiam DOKONALÝ VZŤAH 1-3
€99.00 / month
Requires address configuration
New Shipping Address
Billing Information

Requires address configuration
New Billing Address
Payment Information

Summary

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým.

Checkout as guest
Vyberte produkt

DOKONALÝ VZŤAHPlný prístup ku kurzu 'DOKONALÝ VZŤAH' - Časti 1-6
€149.00 / month
DOKONALÝ VZŤAH Poloviční Prístup Prístup Len Ku Častiam DOKONALÝ VZŤAH 1-3
€99.00 / month
Requires address configuration
New Shipping Address

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým.

Contact Information

Vyberte produkt

DOKONALÝ VZŤAHPlný prístup ku kurzu 'DOKONALÝ VZŤAH' - Časti 1-6
€149.00 / month
DOKONALÝ VZŤAH Poloviční Prístup Prístup Len Ku Častiam DOKONALÝ VZŤAH 1-3
€99.00 / month
Billing Information

Payment Information

Summary

Nikdy nezdieľame vaše informácie s nikým.

We Recognize You !

To prefill your information, enter the code we sent to your

You must wait 30 seconds before requesting another code.

Processing PaymentDon't leave this page!

Order

Items

Payment Method

Summary

Total